آدرس: تهران، جنب دانشگاه صنعتی شریف، خیابان شهید قاسمی، پلاک ۶۱

شماره تماس: ۶۶۰۶۴۶۰۱ – ۰۲۱

ایمیل: info@iransyria.com