درباره ما

مرکز اندیشه ای کوثر با هدف اندیشه ورزی همراه با عمل گرایی در زمینه علم و فناوری شروع به فعالیت نموده است.

این مجموعه با دانش بازاریابی الکترونیکی و با استفاده از دایرکتوری آنلاین صادرات و واردات و ارائه شاخص های تحلیل بازار،  پلتفرم تجاری ایران و سوریه را توسعه داده است.

وجه تمایز این سامانه نسبت به سایر
پلتفرم های تجاری مشابه، ارائه شاخص های تحلیل بازار و ارزیابی فرصت های
اقتصادی و تجاری بین دو کشور ایران و سوریه است.