آگهی های ویژه

ویژگی‌های سامانه تجارت ایران و سوریه

 • مشاهده آگهی‌های تجاری
 • ارزیابی و بررسی داده‌های تجاری
 • مشاهده پروفایل کاربری تاجران
 • پیگیری اخبار صادراتی
 • و هر آنچه یک تاجر به آن نیاز دارد

 

بسته‌های آگهی

۳ ستاره

۱۴۹۰۰۰تومان
۱۴۹۰۰۰تومان
 • تعداد روز ها : ۱۲ ماه
  تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : ۳۵ عدد
  تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : ۶۰
  تعداد دفعات بروزرسانی آگهی : ۳۰ بار
  اولویت آگهی در موتورهای جستجو : اول

۲ ستاره

۱۴۹۰۰۰تومان
۱۴۹۰۰۰تومان
 • تعداد روز ها : ۸ ماه
  تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : ۲۰ عدد
  تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : ۳۰
  تعداد دفعات بروزرسانی آگهی : ۲۰ بار
  اولویت آگهی در موتورهای جستجو : دوم

۱ ستاره

۹۹۰۰۰تومان
۹۹۰۰۰تومان
 • تعداد روز ها : ۶ ماه
  تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : ۱۰ عدد
  تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : ۲۰
  تعداد دفعات بروزرسانی آگهی : ۱۰ بار
  اولویت آگهی در موتورهای جستجو : سوم

آگهی رایگان

رایگان
رایگان
 • تعداد روز ها : ۳۶۵ روز
  تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : ۵ عدد
  تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : ۱۵
  تعداد دفعات بروزرسانی آگهی : ۷ بار
  اولویت آگهی در موتورهای جستجو : چهارم